Tên dự án: The Win City
Vị trí tọa lạc: KCN Tân Đô, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Quy mô xây dựng: 12ha
Khu I: Căn hộ dịch vụ 1600 sp – đợt 3
Khu II: Căn hộ cao cấp 1600 sp đợt 2 – tổng 18 Block
Khu III: Căn hộ trung cấp 2800 sp đợt 1 – 6 block. Độ cao 22 tầng
Diện tích căn hộ:  70m2 – 80m2

Tên dự án: The Win City
Vị trí tọa lạc: KCN Tân Đô, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Quy mô xây dựng: 12ha
Khu I: Căn hộ dịch vụ 1600 sp – đợt 3
Khu II: Căn hộ cao cấp 1600 sp đợt 2 – tổng 18 Block
Khu III: Căn hộ trung cấp 2800 sp đợt 1 – 6 block. Độ cao 22 tầng
Diện tích căn hộ:  70m2 – 80m2

Tên dự án: The Win City
Vị trí tọa lạc: KCN Tân Đô, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Quy mô xây dựng: 12ha
Khu I: Căn hộ dịch vụ 1600 sp – đợt 3
Khu II: Căn hộ cao cấp 1600 sp đợt 2 – tổng 18 Block
Khu III: Căn hộ trung cấp 2800 sp đợt 1 – 6 block. Độ cao 22 tầng
Diện tích căn hộ:  70m2 – 80m2

Tên dự án: The Win City
Vị trí tọa lạc: KCN Tân Đô, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Quy mô xây dựng: 12ha
Khu I: Căn hộ dịch vụ 1600 sp – đợt 3
Khu II: Căn hộ cao cấp 1600 sp đợt 2 – tổng 18 Block
Khu III: Căn hộ trung cấp 2800 sp đợt 1 – 6 block. Độ cao 22 tầng
Diện tích căn hộ:  70m2 – 80m2

Rate this page